Du behöver komma fram till vilken företagsform du ska välja.

De du har att tillgå och som jag kommer att beskriva närmare är:

Enskild firma (EF)

Handelsbolag (HB)

Kommanditbolag (KB)

Aktiebolag (AB)

Ekonomisk förening (EkFör)

Antal ägare: 1

När du startar en enskild firma är du och företaget en och samma person.
Eftersom ingen annan kan äga dig så finns det bara en ägare till en enskild firma, dvs du.
Firman är därmed en fysisk person av kött och blod.
Eftersom alla företag måste kunna identifieras, på samma sätt som vi människor, 
så är ditt personnummer firmans organisationsnummer.

Du kan registrera ett firmanamn hos Bolagsverket.
Ditt namn är då skyddat i det län där du och din firma är skriven.

Du behöver inte satsa några pengar i din firma om du inte vill.

Du är personligt ansvarig för allt som sker i din firma vilket innebär att om du slutar med din verksamhet 
och det finns skulder till leverantörer eller staten i firman så är du personligt ansvarig för dessa.

Då du kommer att arbeta som företagare likväl som anställd ska du ansöka om en F/A-skattsedel.

Om din lagvigda eller registrerade partner vill arbeta i eller via din firma så är det helt OK.
Han/hon kommer då inte att ses som en anställd och du blir inte arbetsgivare.

Antal ägare: 2 eller fler

Ett handelsbolag ägs och drivs av två eller fler personer och/eller företag.
Eftersom ett företag bara kan ha ett identifikationsnummer så är företaget 
en juridisk person som får ett organisationsnummer.

Handelsbolaget måste registreras hos Bolagsverket.
Företagsnamnet måste innehålla ordet "handelsbolag".

Ni behöver inte satsa några pengar i bolaget om ni inte vill.

Ni är alla personligt ansvariga men även solidariskt ansvariga för allt som sker i bolaget
vilket innebär att om ni upphör med verksamheten och det finns skulder till leverantörer
eller staten i bolaget så är ni personligt ansvariga för dessa.
Observera begreppet solidariskt ansvariga, vilket innebär att om du har pengar men din kollega
inte har några pengar så krävs du på allt!

Handelsbolaget ansöker om F-skatt och delägarna ansöker om särskild A-skatt SA-skatt.

Antal bolagsmän: 2 eller fler

I ett kommanditbolag finns en komplementär samt en eller fler kommanditdelägare
Ett kommanditbolag ägs och drivs av två eller fler personer och/eller företag.
Eftersom ett företag bara kan ha ett identifikationsnummer så är företaget 
en juridisk person som får ett organisationsnummer.

Kommanditbolaget måste registreras hos Bolagsverket.
Företagsnamnet måste innehålla ordet "kommanditbolag".

Komplementären behöver inte satsa några pengar i bolaget men däremot måste
kommanditdelägarna gör detta. Insatsen är 1 krona eller mer...

Komplementären är personligt ansvarig för företagets avtal och skulder.
Kommanditdelägarnas ansvar motsvaras av vad de satsat i företaget, dvs vid
en konkurs förlorar de sin andel.

Kommanditbolaget ansöker om F-skatt och delägarna ansöker om särskild A-ska SA-skatt.

Antal ägare: 1 eller fler

Ett aktiebolag ägs och drivs av en eller fler personer och/eller företag.
Eftersom ett företag bara kan ha ett identifikationsnummer så är företaget 
en juridisk person som får ett organisationsnummer.

Aktiebolaget måste registreras hos Bolagsverket.
Företagsnamnet måste innehålla ordet "aktiebolag".
Namnet skyddas i hela landet.

Aktiebolaget ska företrädas av en styrelse, med minst en ordinarie
styrelsemedlem och en suppleant.

Privata aktiebolag måste ha ett aktiekapital på minst 50.000 kronor.
Du kan använda aktiekapitalet till att köpa tillgångar som kommer att finnas kvar i företaget. 
När mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat 
gäller särskilda regler där du riskerar att bli personligt ansvarig och att få likvidera bolaget.

Huvudregeln är att den som äger aktier bara riskerar att förlora det man har betalat för sina aktier. 
Aktieägarna har rätt att delta och besluta i aktiebolagets angelägenheter vid bolagsstämman.

Aktiebolaget ansöker om F-skatt och ägaren/ägarna anställs i det egna aktiebolaget vilket
innebär att de har A-skatt.

Medlemmar: Minst tre personer och/eller företag.

Föreningen är en juridisk person som får ett organisationsnummer.

Varje medlem ska betala en insats till föreningen och eventuellt en årlig medlemsavgift. 
I stadgarna ska det stå hur mycket medlemmarna ska betala. 
Medlemmarna är inte personligt ansvariga för föreningens skulder, 
men däremot kan de förlora den egna insatsen.

Föreningen ska ha en styrelse med minst tre personer som företräder medlemmarna.
En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomi och
driva en ekonomisk verksamhet.

Föreningen ska ha en revisor som är kunnig för sitt uppdrag.
Styrelsen och revisorn väljs av föreningsstämman.

En ekonomisk förening är öppen för alla och kan i princip inte vägra någon som 
uppfyller villkoren i stadgarna medlemskap.

Fördelar 

 • Det är enkelt att starta en enskild firma och det är billigt
 • Du kan starta helt själv - ingen annan behövs
 • Du behöver inte ha något startkapital

Nackdelar

 • Firmanamnet är enbart skyddat i länet
 • Det kan bli problem med att skilja på företagets plånbok och din egen
 • Ditt fullständiga personnummer är firmans organisationsnummer vilket innebär
  att det måste skrivas ut på alla fakturor, kvitton etc
 • Du har obegränsat ansvar för alla företagets förpliktelser vilket innebär
  att om det går åt skogen så riskerar du allt du äger och har.
 • Firman är inte ett eget skattesubjekt utan det är du som person
  som är skattesubjekt

Fördelar

 • Enkelt att starta och kostar mindre än ett aktiebolag
 • Ett handelsbolag är som en enskild firma redovisningsmässigt men det har ett eget
  organisationsnummer - dvs inte ditt personnummer
 • Du/ni behöver inte ha något startkapital
 • Allt kring ägandet regleras i ett bolagsavtal/kompanjonsavtal

Nackdelar

 • Firmanamnet är enbart skyddat i länet
 • Ägare har obegränsat ekonomiskt ansvar för alla företagets förpliktelser
 • Bolagsmännen är solidariskt ansvariga för företagets skulder.
  Fordringsägarna kan kräva in betalning av den som har pengar.
 • Beskattning av företagets resultat görs i bolagsmännens privata deklarationer.
 • Respektive delägare beskattas för sin del av bolagets överskott under året.
 • Att starta ett handelsbolag tillsammans är det bästa sättet att bli osams för livet...
 • Du kan inte utträda ur bolaget utan godkännande av den andre/de andra bolagsmannen

Fördelar

 • Har ett eget organisationsnummer
 • Inget krav på startkapital
 • Begränsad risk för kommanditdelägare som enbart riskerar sin insats

Nackdelar

 • Firmanamnet är enbart skyddat i länet
 • Komplementären har obegränsat ekonomiskt ansvar för företagets skulder
 • Beskattning av företagets resultat görs i bolagsmännens privata deklarationer.
 • Respektive delägare beskattas för sin del av bolagets överskott under året.
 • Att starta ett kommanditbolag tillsammans är även det ett sätt att bli osams för livet...
 • Du kan inte utträda ur bolaget utan godkännande av den andre/de andra bolagsmannen

Fördelar

 • Du kan starta bolaget själv eller tillsammans med andra
 • Du som ägare och ditt bolag är separata juridiska personer.
 • Du har inget personligt ansvar för företagets skulder (förutom om du missköter 
  skatter och moms eller har gått i personlig borgen för bolaget)
 • Bolaget har ett eget organisationsnummer
 • Bolagets namn är skyddat i hela landet
 • Ofta kan vinstuttag göras till lägre skatt än för andra företagsformer

Nackdelar

 • Det kostar lite mer att registrera ett aktiebolag
 • Du måste sätta in minst 50.000 kronor i bolaget (kan dock vara en eller flera tillgångar 
  du redan har som motsvarar samma värde, sk apportegendom)
 • Du riskerar att förlora dina aktier i bolaget om det går i konkurs (men kom ihåg
  att i enskild firma/handelsbolag riskerar du allt du äger)
 • Aktiebolag ska lämna årsredovisning till Bolagsverket vilket kräver mer
  administration och även innebär offentlighet.

Fördelar

 • Det krävs bara tre medlemmar för att starta en förening
 • Det behövs inget startkapital - bar en låg insats
 • Både privatpersoner och företag kan vara medlemmar
 • Föreningens namn är skyddat i hela landet
 • Föreningen är öppen för alla som uppfyller villkoren i stadgarna

Nackdelar

 • Föreningen har inte samma status som ett aktiebolag
 • Då föreningen är öppen för alla som uppfyller kraven kan du
  inte ha samma kontroll som i ett aktiebolag över vilka som 
  blir delägare

Välj vilken företagsform som passar bäst för dig!

Tänk på att om du väljer handelsbolag eller aktiebolag så måste du och din/dina partners skriva kompanjonsavtal!

Tänk på att det är enkelt att starta med enskild firma och sedan "uppgradera" till aktiebolag Positiv utveckling.
Det är svårare att "nedgradera" från aktiebolag till enskild firma då det bland annat innebär att tillgångar du har
i aktiebolaget skall övergå till dig personligen vilket kan få skattekonsekvenser.
Dessutom ska då aktiebolaget likvideras vilket många uppfattar som att det gått i konkurs
(likvidera = dött) och det kan orsaka tråkiga rykten = "Negativ" utveckling.

företagsformer  enskild firma  handelsbolag  aktiebolag  kommanditbolag  ekonomisk förening  ägare  personligt ansvar  fysisk person  juridisk person  
Gärd Fors
Bokkonsult, företagsrådgivare, företagare, utbildare