• Du måste spara din bokföring i 7 år, fysiskt (dvs på papper i pärmar) eller digitalt där dokumenten går att återskapa/skriva ut. Huvudregeln är att de underlag du fått i pappersformat skall sparas i pappersformat medan de underlag du fått digitalt räcker det att du sparar digitalt, dvs du behöver inte skriva ut dem.

  • Oavsett om du eller någon annan sköter din bokföring (det spelar ingen roll hur etablerade de är) är det alltid du som är ansvarig för bokföringen.

  • Du är skyldig att löpande bokföra/registrera alla händelser i ditt företag.

  • All bokföring grundar sig på en skriftlig handling (en faktura, ett kvitto eller en intern transaktion). Denna skriftliga handling kallas verifikation.

bokföringsregler  
Gärd Fors
Bokkonsult, företagsrådgivare, företagare, utbildare