Alla – såväl privatpersoner som företag – betalar moms.

När du bedriver ekonomisk verksamhet och säljer momspliktiga varor och/eller tjänster
ska du registrera dig för moms hos Skatteverket.
Du ska betala in skillnaden mellan den moms du tar ut på dina varor/tjänster (utgående moms)
och den moms du betalar på dina inköp (ingående moms).

Om du inte är momsregistrerad så kan du inte ta ut moms av dina kunder
och inte heller få tillbaka momsen på dina inköp.

Du som ska ta ut moms av dina kunder har därmed rätt att dra av den moms du betalar för dina inköp,
såväl på de varor/det material du köper in för att sälja som på inventarier och omkostnader i din verksamhet.
Även om din verksamhet innebär att du tar ut 6 eller 12 procent i moms av dina kunder
så drar du av hela momsen du betalat vid dina inköp.

Ibland kan du behöva räkna ut hur stor del av priset inkl moms som är moms. Procentsatsen för den beräkningen kallas marginalprocent och här ser du vad den blir:

 

25% moms      =          20% marginalprocent

12% moms      =          10,71% marginalprocent

6% moms        =          5,66% marginalprocent

Du redovisar din moms i momsdeklarationen.

Om du säljer för max 1 miljon kronor/år exkl moms så redovisar du momsen en gång/år.

Du har dock möjlighet att själv begära att momsredovisningen ska ske varje kvartal eller månad.
Om du ska göra stora inköp, exempelvis vid företagsstarten, vill du ju ha tillbaka momsen så snabbt som möjligt
– då är det bättre att begära annan momsredovisningsperiod än årsvis.
Tänk också på att det är lätt gjort att sätta sprätt på pengarna och när du ska betala in årets moms kan det bli tufft att få fram pengarna
– framför allt om du sålt bra.
Tänk på att ett beslut om momsredovisning kvartalsvis/månadsvis normalt gäller i 24 månader
vilket innebär att du kan inte begära detta för att få tillbaka moms snabbt i inledningsskedet
och sedan ändra till årsredovisning för att slippa betala på ett år.

Om du säljer för mellan 1 miljon kronor upp till 40 miljoner kronor på ett år exkl moms
ska momsen redovisas kvartalsvis – men du kan begära månadsvis redovisning om du vill.

Om du säljer för över 40 miljoner/år exkl moms sker momsredovisning månadsvis.

Momsdeklarationen och betalningen ska finnas hos Skatteverket senast den 12 i den andra månaden efter redovisningsperioden
(med undantag för i januari och augusti då det är den 17:e som är sista deklarations-/betalningsdag).

Det innebär att perioden
jan-mar redovisas och betalas den 12:e maj
apr-juni redovisas och betalas den 17 aug
juli-sept redovisas och betalas den 12 nov
okt-dec redovisas och betalas den 12 febr

Om du redovisar och betalar årsvis sker det den 12 maj året efter beskattningsårets utgång
om ditt räkenskapsår är 1 januari-31 december.

Om du säljer både momspliktiga och momsfria varor/tjänster kallas det för blandad verksamhet.
Du har då rätt att dra av momsen på de inköp som avser din momspliktiga verksamhet.
Om du gör inköp där sakerna ska användas i både den momspliktiga och momsfria verksamheten
får du fördela momsen utifrån hur mycket som används i resp verksamhet.

moms  momsdeklaration  ingående moms  procentsats  utgående moms  momsredovisning  blandad verksamhet  
Gärd Fors
Bokkonsult, företagsrådgivare, företagare, utbildare