Inkomst av konstnärlig, litterär eller annan kulturell verksamhet kan vara anställningsinkomst, hobbyinkomst eller näringsverksamhet. Skatteverket använder begreppet fria kulturarbetare för de som driver sin konstnärliga, litterära eller övriga kulturella verksamhet på sådant sätt att den ska deklareras som näringsverksamhet. 
Fria kulturarbetare som driver näringsverksamhet kännetecknas av att de

  • ägnar sig åt skapande eller annat konstnärligt arbete,
  • är yrkeskunniga inom sitt område och
  • yrkesmässigt ägnar sig åt konstnärligt arbete.

När den konstnärliga, litterära eller kulturella verksamheten drivs

  • yrkesmässigt,
  • självständigt,
  • varaktigt och
  • med vinstsyfte,

ska inkomsten tas upp som intäkt i näringsverksamhet. 
Enligt praxis är fria kulturarbetares inkomster vanligen intäkt i näringsverksamhet. Detta gäller trots att det i många fall kan vara svårt att påvisa vinstsyftet med verksamheten.

En fri kulturarbetare med egen näringsverksamhet, kan få uppdrag som ligger vid sidan av näringsverksamheten. Som allmän regel gäller att om uppdraget har en naturlig anknytning till näringsverksamheten, ska inkomsten från uppdraget tas upp som intäkt i näringsverksamhet. Annars är ersättningen inkomst av anställning.

Som näringsinkomst räknas arvode eller ersättning vid föredrag om/eller uppläsning av egna verk, information om den egna yrkesverksamheten (enstaka kväll eller motsvarande), uppdrag i entreprenadform för utförande av sådan konstnärlig utsmyckning e.d. som ligger i linje med den ordinarie verksamheten samt författande av artikel eller artikelserie i tidning eller tidskrift.

Lön, sjuklön och alla förmåner du får från en arbetsgivare eller uppdragsgivare är anställningsinkomst. Det saknar betydelse om arbetet respektive uppdraget är tillfälligt eller varaktigt. Även ersättningar som du får i stället för lön (sjukpenning, pension m.m.) är anställningsinkomst.

En fri kulturarbetare med egen näringsverksamhet, kan få uppdrag som ligger vid sidan av näringsverksamheten. En bildkonstnär kan t.ex. tjänstgöra som konstlärare i en studiecirkel och en författare kan hålla föredrag om sitt författarskap inför en litterär förening. Som allmän regel gäller att om uppdraget har en naturlig anknytning till näringsverksamheten, ska inkomsten från uppdraget tas upp som intäkt i näringsverksamhet. Annars är ersättningen inkomst av anställning. 

Exempel på anställningsinkomster är arvode eller lön vid föredrag eller motsvarande som inte avser den egna näringsverksamheten, engagemang som lärare i studiecirkel eller annan kursverksamhet och anställning i visst eller vissa projekt. 

Två saker är utmärkande för hobby

  • hobby är något du utövar på din fritid
  • hobbyn är inte din huvudsakliga försörjning.

Det som skiljer hobby från näringsverksamhet är avsaknaden av vinstsyfte.

Fria kulturarbetares inkomster är vanligen intäkt i näringsverksamhet, trots att det i många fall kan vara svårt att påvisa vinstsyftet med verksamheten. Du deklarerar överskott av hobbyverksamhet som inkomst av tjänst och du betalar själv dina sociala avgifter.

näringsverksamhet  hobbyverksamhet  hobbyinkomst  anställningsinkomst  
Gärd Fors
Bokkonsult, företagsrådgivare, företagare, utbildare