Kontantmetoden (kallas även bokslutsmetoden)
Företag med en omsättning (dvs hur mycket du sålt för ex moms) på högst 3 miljoner kronor/år får bokföra enligt något som kallas kontantmetoden.
Då bokförs varje faktura bara en gång = när den betalas.

För dina kundfakturor gäller då:

  • När fakturan betalas av kund bokas intäkten mot bankkonto

För dina leverantörsfakturor gäller då:

  • När fakturan betalas bokas kostnaden mot bankkonto

Samtidigt redovisas momsen.

Fakturametoden
Den andra metoden som finns kallas Fakturametoden och används av företag med högre omsättning. Den innebär att fakturan bokförs 2 gånger, dvs när den skapas eller anländer till dig, samt sedan när den betalas. Visserligen ser man lite enklare hur företaget egentligen går men du får merjobb OCH det innebär att du måste betala in momsen tidigare. Kanske har du inte ens hunnit få betalat av din kund innan momsen skall betalas in.

OBS! Om du redan har registrerat ditt företag så framgår det av ditt registreringsbevis från Skatteverket vilken metod du valt.

kontantmetoden  fakturametoden  bokslutsmetoden  
Gärd Fors
Bokkonsult, företagsrådgivare, företagare, utbildare