• Du behöver köpa 2 A4-pärmar varav 1 för övergripande handlingar och 1 för verifikationer.
 • Du behöver 1 register numrerat 1-10 samt ett register 1-5
 • Du behöver köpa en Dagbok för bokföring om du tänker bokföra för hand alternativt teckna ett abonnemang på ett bokföringsprogram.

Ditt 1-10 register ger du följande rubriker:

 1. Kontoplan
 2. Balans- och resultatrapport
 3. Skattedeklaration och momsrapport
 4. Skattekonto
 5. Budgetar
 6. Huvudbok
 7. Verifikationslista
 8. Avstämningar
 9. Årsbesked, kontrolluppgifter
 10. Övrigt

Här förvarar du din kontoplan

Balans- och resultatrapport skriver du ut månadsvis, kvartalsvis eller årsvis utifrån ditt egna behov.
Dessa rapporter är nödvändiga för att se hur företaget går.

Här samlar du dina skattedeklarationer och momsrapporter tillsammans med kvittens på inlämnade rapporter som du skriver ut på Skatteverkets sida i samband med inlämnande/deklaration av uppgifter.

Här sätter du in alla kontoutdrag från Skatteverket samt underlag på de skatteinbetalningar du gör.

Det finns inga krav på att göra budgetar – dessa gör du för din egen skull för att se om det går som du tänkt och om du hanterat pengarna som du planerat.

Huvudboken är en utskrift av alla transaktioner/händelser sorterade per konto och inom varje konto i datumordning. Du behöver huvudboken när dina balanskonton ska stämmas av.
Om du exempelvis skriver ut huvudboken för bankkontot (1930) varje gång du får kontoutdrag från banken och stämmer av dessa mot varandra så har du dels kontroll på att du bokfört alla intäkter och kostnader, att inga felaktiga utbetalningar gjorts samt att ditt avstämningsarbete vid årets slut blir mycket enklare.
Vid årets slut när bokslutet skall göras skrivs hela huvudboken med alla konton ut

En verifikationslista är en utskrift av alla verifikationer i nummerordning.
En bra rutin är att skriva ut verifikationslistan vid varje månadsskifte.
Du fortsätter då där föregående månad slutade.

Här samlar du dina avstämningar av dina balanskonton.
Du stämmer av bokföringen mot någon extern lista eller rapport.
Bokföringskontot för bank stäms av mot bankgirot och bankkontoutdraget.
Bokföringskontot för lager stäms av mot inventeringsrapport osv

Här samlar du allt som behövs till årsbokslutet.

Här kan du exempelvis spara registreringsbevis, F eller F/Askattsedel (om du begärt ut någon sådan), avtal etc.

Även om du bokför i ett bokföringsprogram så måste du spara dina underlag i 7 års tid.

Ditt 1-5 register behöver följande rubriker:

Flik 1            Verifikationer

Flik 2            Kundfakturor – obetalda

Flik 3            Leverantörsfakturor – obetalda, inlagda för betalning

Flik 4            Leverantörsfakturor – obetalda, ej inlagda för betalning

administrationen  pärmar  bokföringspärm  verifikationspärm  
Gärd Fors
Bokkonsult, företagsrådgivare, företagare, utbildare