Som du kommer att se i din kontoplan så finns det något som kallas förbrukningsinventarier (konto 5410) och något som kallas förbrukningsmaterial (konto 5460)

Förbrukningsinventarier är inventarier/utrustning med kort livslängd, det vill säga kortare än 3 år men längre än 1 år. Har inventarierna dessutom ett obetydligt värd räknas de som förbrukningsinventarier. Med obetydligt värde menas att de kostar mindre än ett halvt prisbasbelopp. För 2019 är prisbasbeloppet 46 500 kronor vilket innebär att det obetydliga värdet uppgår till 23 250 kronor + moms. Prisbasbeloppet förändras varje år och du hittar beloppet på www.skatteverket.se eller www.basbeloppet.se.

Förbrukningsmaterial är material som har en livslängd kortare än 1 år och som du förbrukar relativt snabbt exempelvis glödlampor, toalettpapper etc.

förbrukningsinventarier  förbrukningsmaterial  basbelopp  
Gärd Fors
Bokkonsult, företagsrådgivare, företagare, utbildare