När vi pratar om pengar så brukar vi säga att det går + (plus) eller - (minus).
Inom bokföringen kallas detta Debet (+) och Kredit (-)

Debet är vänsterkolumnen i bokföringsprogrammet och Kredit är högerkolumnen
(Det är helt OK att ha en fusklapp som säger Debet mot fönstret om du har fönstret på vänster sida om dig…)

debet  kredit  bokföring  
Gärd Fors
Bokkonsult, företagsrådgivare, företagare, utbildare