När du bokför så använder du olika konton som visar vad pengarna använts till.
Var de kom ifrån och vart de gått.
Det innebär att minst ett konto debiteras och minst ett konto krediteras.
Slutsumman ska bli samma på bägge sidor.
Alla dina bokföringskonton består av 4 siffror.

Alla tillgångar i ditt företag bokförs på konton som börjar med 1.
Här finns dina pengar i kassan och på banken, eventuella inventarier och maskiner etc

Alla skulder som företaget har bokförs på konton som börjar med 2.
Här finns eventuella banklån, skatteskulder, momsskulder samt vad företaget har i skuld till dig.

Alla dina intäkter i företaget, dvs all din försäljning av tjänster och varor, bokförs på konton som börjar med 3.

Alla direkta kostnader bokförs på konton som börjar med siffran 4.

En direkt kostnad är en kostnad som uppkommer när du köper in något som du behöver för att driva just din verksamhet. Oftast kan kostnaden hänföras direkt till en tjänst eller produkt.

Exempel:
Du ska hålla i en kurs och behöver köpa in anteckningsblock och pennor åt kursdeltagarna.
Det blir då en direkt kostnad för den kursen, dvs du ska inte använda detta material själv vid skrivbordet hemma. Troligtvis kommer du även att fakturera dina kursdeltagare för detta material vilket innebär att det direkt kan hänföras till den tjänst du erbjuder.

Alla indirekta kostnader, dvs kringkostnader, bokförs på konton som börjar på siffrorna 5 eller 6. 
Med indirekt kostnad menas de kostnader du har för att kunna driva ditt företag.
Exempelvis lokalhyra, transporter, försäkringar, telefon, Internet, reklam mm

Kostnader för personal och löner bokförs på konton som börjar med siffran 7.
Det kan vara allt från faktiska lönekostnader till inköp av fika.
Du som har enskild firma tar inte ut någon lön utan bokför istället dina uttag på konto 2013 Eget uttag

Allt som har med moms att göra bokförs på konton som börjar med 26
Vanliga momskonton är: 
2641 Ingående moms (dvs används när du köpt något och därmed betalat moms),
2611 Utgående moms försäljning 25% (dvs används när du sålt en tjänst/produkt),
2613 Utgående moms försäljning 6% (dvs används när du sålt böcker, skrivit texter till böcker eller artiklar, översättningar)
2650 Momsredovisningskonto.

bokföring  bokföringskonton  tillgångar  skulder  eget kapital  intäkter  direkta kostnader  indirekta kostnader  personalkostnader  lönekostnader  momskonton  
Gärd Fors
Bokkonsult, företagsrådgivare, företagare, utbildare