När du vill se hur det går för ditt företag så skriver du ut en rapport.

På balansrapporten (BR) syns allt som hänt med dina konton som börjar med 1 (tillgångar) minus allt som hänt på de konton som börjar med 2 (Skulder och Eget kapital)
Du ser då ett beräknat resultat.

På resultatrapporten (RR) ser du dina intäkter (konton som börjar med 3) minus dina kostnader (konto 4-7) = resultat.

När året är slut och du går över i ett nytt år så kommer de siffror som fanns i balansrapporten den 31/12 att bli årets utgående balans (UB) och samma siffror finns sedan som ingående balans (IB) den 1/1 på det nya året.
Däremot startar det nya året med 0 på alla konton i resultatrapporten eftersom du inte har köpt eller sålt något ännu på det nya året.

balansrapport  BR  resultatrapport  RR  ingående balans  IB  utgående balans  UB  
Gärd Fors
Bokkonsult, företagsrådgivare, företagare, utbildare